Biker Meeting


Biker Meetingit ovat MC-kerhoille tarkoitettuja kokouksia, joissa käsitellään alan ajankohtaisia asioita, hyväksytään uudet kerhot ja näiden tunnukset, jne.

Biker Meetingejä pidetään tavallisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Kokousmuistio postitetaan läsnäolleille kerhoille, pyydettäessä myös poissaolleille.

Jos kerho haluaa jonkin asian käsiteltäväksi seuraavassa Biker Meetingissä, sen pitää ottaa yhteys kerhoon, jolla on seuraavan Meetingin järjestelyvastuu.

Biker Meetingin kulloinenkin tuleva järjestäjä yhteystietoineen
löytyy Biker Union Finlandin tapahtumakalenterista