Biker Meeting


Biker Meetingit ovat MC/MCC-kerhoille tarkoitettuja kokouksia, joissa käsitellään alan ajankohtaisia asioita, hyväksytään uudet kerhot ja näiden tunnukset, jne.

Biker Meetingejä pidetään tavallisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Kokousmuistio postitetaan läsnäolleille kerhoille, pyydettäessä myös poissaolleille.

Jos kerho haluaa jonkin asian käsiteltäväksi seuraavassa Biker Meetingissä, sen pitää ottaa yhteys Biker Unionin ylläpitäjään, joka vie asian esityslistalle.

Biker Meetingin kulloinenkin tuleva järjestäjä
löytyy Biker Union Finlandin tapahtumakalenterista enter